بلاگ

مدیریت مالی در ساختمان
این ساختمان مدیریت مالی دارد؟ در سیستم مالی مدیریتو  برای ساختمان ها، فرآیند جمع آوری و وصول شارژها همراه با...
مدیریت ریسک در نگهداری و تعمیرات ساختمان
سن این ساختمان چقدر است؟ قصد خرید یک واحد مسکونی یا تجاری در یک مجتمع را دارید؟ سن ساختمان را...
عمر مفید ساختمان در ایران
یکی از زمینه هایی که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است نگهداری و راهبری ساختمان های خاص...
عناصر برند سازی
ارزش آفرینی برای ساختمان های برند، توسط مدیریت و راهبری یکپارچه: در عصر حاضر چهار عامل موجب تولد یک برند...